اختتامیه دوره مربیگری cایران در فارسان چهارمحال وبختیاری

درخواست حذف این مطلب
اولین دوره مربیگری درجه c فدراسیون فوتبال ایران به مدرسی محسن لایقی در شهرستان فارسان برگزار گردید.محل برگزاری بخش تئوری ازاد فارسان وبخش عملی چمن تختی بوده است.این دوره ازتاریخ27/4/95 به مدت7روز برگزارگردید.در این دوره24نفر از مربیان علاقمند شهرستان فارسان وحومه زیر نظر مدرس فدراسیون ا ین متدهای مربیگری را اموزش دیدند.